Yritys

Ketterä yritys lähellä asiakasta

Kansainvälisellä kokemuksella

Valtaosan työurastaan ulkomailla tehneenä Mikko Elomaa on oppinut toimimaan kansainvälisessä ympäristössä ja huomioimaan sikäläisen kulttuurin tuomia lisäpiirteitä johtamiseen ja kaupankäyntiin. Yli 20 vuoden työuran aikana hän on hankkinut laajaa kokemusta valmentavasta johtamisesta ja organisaation valmiuksien kehittämisestä useissa eri tehtävissä.

”Kesällä 2009 muutin vaimoni kanssa takaisin Suomeen. Olimme asuneet perheeni kanssa 15 vuotta ulkomailla ja muutto takaisin tuntui oikealta ratkaisulta”, Mikko Elomaa kertoo.

Valmentavaa johtamista


"Oma johtamistapani on valmentava ja sitä korostaa tavoitteellisuus, perusteellisuus ja haasteiden näkeminen mahdollisuuksina" kertoo Mikko Elomaa

Valmentava johtaja näkee erilaisuuden ja kulttuurierot vahvuutena. Hyvän johtajan täytyy pystyä myös menemään oman mukavuusalueensa ulkopuolelle tarpeen niin vaatiessa.

Mikko Elomaa käyttää omassa valmentajan työssään kaikkea sitä kokemusta mitä kansainvälinen kilpailu haastavissa olosuhteissa on mukanaan tuonut.

Jatkuvaa itsensä kehittämistä


"Valmentaja toimimisen edellytyksenä näen jatkuvan itsensä kehittämisen. Parhaiten se tapahtuu olemalla avoin uusille ideoille ja haasteille. Kun valmennettava oivaltaa uuden ratkaisumallin tai toimintatavan opin siinä myös itse. Valmennettava opettaa valmentajaansa." toteaa Mikko Elomaa.

Yritysvalmennus Mikko Elomaan yhtenä kantavana periaatteena onkin yhdessä tekeminen ja yhdessä oppiminen.

Ajankohtaista


Asiakkailta

U-Cont Oy,
Pääomistaja, Hallituksen Puheenjohtaja Jari Sistonen:

”Mikko on kovissa kansainvälisissä liemissä kasvanut käytännön ja teorian hyvin yhdistävä ammattilainen, jonka palvelua voin hyvällä sydämellä suositella. Erityisosaaminen tuotteiden ja niihin liittyvien palvelujen kansainvälisen bisneksen kehittämisessä ansaitsee erikoismaininnan."

Dialogue Tools Finland Oy,
Toimitusjohtaja Matti Hirvanen:

”Mikon työskentelyssä yhdistyy kyky pitää prosessi yhtä aikaa avoimena uusille suunnille, sekä kyky viedä sitä määrätietoisesti eteenpäin. Mikko omaa sparraajalle ainutlaatuisia ominaisuuksia kuten kuuntelun ja läsnäolon taidon. Hänellä on kyky antaa tilaa uusien ajatusten syntymiselle, sekä tarvittaessa haastaa reilusti meidän ajattelua ja toimintaa. Olen kokenut Mikon kanssa työskentelyn meille tosi tärkeäksi myyntiajattelun eteenpäin viemisessä”

Environics Oy,
Jouni Salmi, VP Industrial Solutions:

”Toimimme kansainvälisillä markkinoilla joissa kilpailukykymme perustuu asiakastarpeiden syvälliseen ymmärtämiseen, korkealaatuiseen tuotekehitykseen ja globaaliin organisaatioon. Mikko Elomaa on valmentanut yritystämme hyvin tuloksin uuden liiketoiminta-alueen strategian kirkastamisessa ja toiminnan organisoinnissa. Mikon toiminnassa yhdistyvät strateginen ajattelu, kansainvälinen kokemus ja käytännön läheinen ote johtamiseen. Omassa arjessa aika menee helposti pienten asioiden käsittelyssä. Ulkopuolinen sparraaja auttaa näkemään tehdäänkö oikeita asioita kokonaisuuden kannalta. Koen että yhteisten keskustelujen kautta olemme saaneet monta asiaa konkreettisesti eteenpäin”