Referenssit

Asiakastoteutuksia

Mikko Elomaa on yli 20 vuoden työuransa aikana hankkinut laajaa kansainvälistä kokemusta valmentavasta johtamisesta ja organisaation valmiuksien kehittämisestä.

Yritysvalmennus Mikko Elomaa on perustettu vuonna 2010 ja on jo toteuttanut useita valmennusprojekteja.

Netmaa.fi
 • Kasvavan nettiyrityksen strategiaprojekti
 • Yrittäjän henkilökohtainen valmennus

Environics Oy
 • Globaalin myyntiorganisaation toiminnan tehostaminen
 • Uuden liiketoiminta-alueen käynnistämiseen liittyvä strategiaprojekti

U-Cont Oy
 • Omistajan ja yritysjohdon henkilökohtainen valmennus
 • Myyjien ja myyntitiimien valmennus
 • Verkostoprojekti jolla haetaan kasvua kansainvälisiltä markkinoilta
Dialoque Tools Finland Oy
 • Yrityksen omistajille ja johdolle suunnttu valmennus
 • Myynnin tehostaminen ja myynnin käytänteiden luominen
 • Yrityksen strategian kirkastaminen

Proxion Oy
 • Johdon henkilökohtainen valmennus
 • Henkilöstön valmennus strategiapäivillä
 • Tytäryhtiöiden strategioiden suunnittelu ja jalkauttaminen
 • Proxion Solutions Oy:n myynnin käynnistäminen telesektorille

Enercosys Oy
 • Liiketoimintajohdon valmennus
 • Uuden liiketoiminnan strategian kirkastaminen ja käytäntöön vienti

Aalto-yliopisto, Pienyrityskeskus
 • Luento Ukrainan liiketoimintaympäristöstä
Kasvu Open 2016
 • Osallsituneiden yritysten sparraajana kiitorata tilaisuudessa

 

Valmennusprojektien lisäksi Mikko Elomaa toimii tai on toiminut seuraavien yritysten hallituksessa

 • Enercosys Group Oy
 • U-Cont Oy
 • Proxion Train Oy

 

 

Ajankohtaista


Asiakkailta

U-Cont Oy,
Pääomistaja, Hallituksen Puheenjohtaja Jari Sistonen:

”Mikko on kovissa kansainvälisissä liemissä kasvanut käytännön ja teorian hyvin yhdistävä ammattilainen, jonka palvelua voin hyvällä sydämellä suositella. Erityisosaaminen tuotteiden ja niihin liittyvien palvelujen kansainvälisen bisneksen kehittämisessä ansaitsee erikoismaininnan."

Dialogue Tools Finland Oy,
Toimitusjohtaja Matti Hirvanen:

”Mikon työskentelyssä yhdistyy kyky pitää prosessi yhtä aikaa avoimena uusille suunnille, sekä kyky viedä sitä määrätietoisesti eteenpäin. Mikko omaa sparraajalle ainutlaatuisia ominaisuuksia kuten kuuntelun ja läsnäolon taidon. Hänellä on kyky antaa tilaa uusien ajatusten syntymiselle, sekä tarvittaessa haastaa reilusti meidän ajattelua ja toimintaa. Olen kokenut Mikon kanssa työskentelyn meille tosi tärkeäksi myyntiajattelun eteenpäin viemisessä”

Environics Oy,
Jouni Salmi, VP Industrial Solutions:

”Toimimme kansainvälisillä markkinoilla joissa kilpailukykymme perustuu asiakastarpeiden syvälliseen ymmärtämiseen, korkealaatuiseen tuotekehitykseen ja globaaliin organisaatioon. Mikko Elomaa on valmentanut yritystämme hyvin tuloksin uuden liiketoiminta-alueen strategian kirkastamisessa ja toiminnan organisoinnissa. Mikon toiminnassa yhdistyvät strateginen ajattelu, kansainvälinen kokemus ja käytännön läheinen ote johtamiseen. Omassa arjessa aika menee helposti pienten asioiden käsittelyssä. Ulkopuolinen sparraaja auttaa näkemään tehdäänkö oikeita asioita kokonaisuuden kannalta. Koen että yhteisten keskustelujen kautta olemme saaneet monta asiaa konkreettisesti eteenpäin”