Palvelut

Valmennusta asiakkaan lähtökohdista

Yritysvalmennus Mikko Elomaa tarjoaa yritysjohdolle valmennusta, jonka avulla organisaatio pystyy kehittämään omaa liiketoimintaansa ja parantamaan kilpailukykyään.

Toiminta perustuu vankkaan, kehittyviltä kansainvälisiltä markkinoilta hankittuun johtamiskokemukseen sekä jatkuvaan oman valmennustyön kehittämiseen.

Valmennuksen painopistealueet:
 1. Strategian suunnittelu ja jalkauttaminen
 2. Kansainvälistyminen
 3. Johtaminen ja itsensä kehittäminen
Valmennus voidaan kohdentaa:
 1. Yksilövalmennuksena yrityksen johdossa toimiville henkilöille
 2. Yrityksen johtoryhmälle
 3. Myyntiorganisaatiolle
 4. Yrityksen hallitukselle
Lähtökohtana asiakkaan tarpeet

Toiminta lähtee aina asiakkaan kehittämistarpeista ja tavoitteista. Valmennuksen tavoitteena on tuoda lisäarvoa asiakkaan liiketoimintaan. Valmennus on käytännönläheistä yhdessä tekemistä valmennettavan tai valmennettavien kanssa.

Kehittämisprosessi lähtee liikkeelle asiakastarpeen selvittämisestä ja johtaa toimintaan, jossa tarvittavat muutokset tehdään.

”Toiminta on onnistunut, kun valmennettavat oivaltavat uusia ratkaisuja ja toimintatapoja ja saavuttavat näin tavoitteitaan ja yritykselle syntyy todellisia tulosvaikutuksia”

Valmennus pitää sisällään seuraavat vaiheet

 1. Nykytilan selvitys
 2. Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset
 3. Tavoitteiden asettaminen
 4. Kehityssuunnitelman teko
 5. Suunnitelmien jalkauttaminen, johtaminen ja seuranta
 6. Tulosten arviointi ja uudelleen suuntaus

Tavoitteena on saada aikaan pysyvää kehittymistä ja muutosta haluttuun suuntaan.

”Roolini on olla valmentaja, mutta jaan myös omaa kokemustani johtamisesta. Olen tarvittaessa valmis käärimään hihat, panemaan itseni peliin ja tekemään työtä yhdessä valmennettavien kanssa”, Mikko Elomaa lupaa.

Valmennuksella luodaan todellista, kestävää ja tuloksia lisäävää osaamista organisaation kaikille tasoille.

Ota yhteyttä niin katsomme yhdessä miten voin sinun yritystäsi auttaa

Ajankohtaista


Asiakkailta

U-Cont Oy,
Pääomistaja, Hallituksen Puheenjohtaja Jari Sistonen:

”Mikko on kovissa kansainvälisissä liemissä kasvanut käytännön ja teorian hyvin yhdistävä ammattilainen, jonka palvelua voin hyvällä sydämellä suositella. Erityisosaaminen tuotteiden ja niihin liittyvien palvelujen kansainvälisen bisneksen kehittämisessä ansaitsee erikoismaininnan."

Dialogue Tools Finland Oy,
Toimitusjohtaja Matti Hirvanen:

”Mikon työskentelyssä yhdistyy kyky pitää prosessi yhtä aikaa avoimena uusille suunnille, sekä kyky viedä sitä määrätietoisesti eteenpäin. Mikko omaa sparraajalle ainutlaatuisia ominaisuuksia kuten kuuntelun ja läsnäolon taidon. Hänellä on kyky antaa tilaa uusien ajatusten syntymiselle, sekä tarvittaessa haastaa reilusti meidän ajattelua ja toimintaa. Olen kokenut Mikon kanssa työskentelyn meille tosi tärkeäksi myyntiajattelun eteenpäin viemisessä”

Environics Oy,
Jouni Salmi, VP Industrial Solutions:

”Toimimme kansainvälisillä markkinoilla joissa kilpailukykymme perustuu asiakastarpeiden syvälliseen ymmärtämiseen, korkealaatuiseen tuotekehitykseen ja globaaliin organisaatioon. Mikko Elomaa on valmentanut yritystämme hyvin tuloksin uuden liiketoiminta-alueen strategian kirkastamisessa ja toiminnan organisoinnissa. Mikon toiminnassa yhdistyvät strateginen ajattelu, kansainvälinen kokemus ja käytännön läheinen ote johtamiseen. Omassa arjessa aika menee helposti pienten asioiden käsittelyssä. Ulkopuolinen sparraaja auttaa näkemään tehdäänkö oikeita asioita kokonaisuuden kannalta. Koen että yhteisten keskustelujen kautta olemme saaneet monta asiaa konkreettisesti eteenpäin”