Kokemus

Valmennusta yli 20 vuoden kokemuksella

 

Mikko Elomaa kertoo omasta kokemuksestaan seuraavasti:

"15 vuoden kansainvälisen johtamiskokemuksen olen hankkinut toimiessani Aasiassa, Itä-Euroopassa ja Keski-Aasiassa Nokian, Nokia Networksin ja Nokia Siemens Networksin eri tehtävissä"

"Parhaimillani olen muutostilanteissa. Kansainvälisen urani aikana olen saanut käynnistää toimintaa useassa eri maassa, johtaa muutosta yhteisyrityksissä ja maaorganisaatioissa"

"Minulla on yli 20 vuoden kokemus myynnistä, myyntiorganisaatioiden rakentamisesta, niiden johtamisesta ja henkilökohtaisesta suurasiakastyöstä"

"Strateginen suunnittelu ja erityisesti strategian vienti käytännön toimenpiteiksi on ollut oleellinen osa työtäni. Lisäksi olen täydentänyt osaamista MBA opinnoilla."

Mikko Elomaan CV

Yrittäjä, sijoittaja, liikkeenjohdon konsultti 2009 - 2018

Työura

 • Country Manager Nokia, Nokia Siemens Networks, Ukraine, 2004 - 2009
 • General Manager, Strat. Projects Nokia Networks, China, 2001 - 2003
 • Country Manager Nokia Networks, South Korea, 2000 - 2001
 • General Manager Nokia Joint Venture (BNT), China, 1997 - 2000
 • Account Manager Nokia Networks, Hong Kong, 1994 - 1997
 • Apulaisjohtaja, tuotepäällikkö Telecom Finland, 1989 – 1994
 • Aluevientipäällikkö, Australia, NZ Nokia Telecommunications, 1987 - 1989

Hallitustehtävät seuraavissa yrityksissä

 • Energosys Group Oy
 • U-Cont Oy
 • Proxion Train Oy
Ammatilliset vahvuudet

 • Strateginen ajattelu, strategiaprojektien johtaminen ja strategian saattaminen käytännön toiminnaksi
 • Yksilöiden, tiimien ja organisaatioiden valmentaminen ja johtaminen
 • Globaalien ja alueellisten myyntiorganisaatioiden suunnittelu ja toteuttaminen, myynnin valmiuksien rakentaminen ja myynnin johtaminen
 • Muutosjohtaminen monikulttuuriympäristössä

"Tiedollista osaamista olen pitänyt yllä mm. osallistumalla työnantajieni johtamiskoulutusohjelmiin. Tämän lisäksi olen suorittanut e-MBA tutkinnon vuonna 2009. Keväällä 2018 suoritin HHJ kurssin. Tällä hetkellä opiskelen ratkaisukeskeistä terapiaa. Peruskoulutukseltani olen insinööri."

"Toimin myös valmentajana Kasvu Open ojelmassa"

Ajankohtaista


Asiakkailta

U-Cont Oy,
Pääomistaja, Hallituksen Puheenjohtaja Jari Sistonen:

”Mikko on kovissa kansainvälisissä liemissä kasvanut käytännön ja teorian hyvin yhdistävä ammattilainen, jonka palvelua voin hyvällä sydämellä suositella. Erityisosaaminen tuotteiden ja niihin liittyvien palvelujen kansainvälisen bisneksen kehittämisessä ansaitsee erikoismaininnan."

Dialogue Tools Finland Oy,
Toimitusjohtaja Matti Hirvanen:

”Mikon työskentelyssä yhdistyy kyky pitää prosessi yhtä aikaa avoimena uusille suunnille, sekä kyky viedä sitä määrätietoisesti eteenpäin. Mikko omaa sparraajalle ainutlaatuisia ominaisuuksia kuten kuuntelun ja läsnäolon taidon. Hänellä on kyky antaa tilaa uusien ajatusten syntymiselle, sekä tarvittaessa haastaa reilusti meidän ajattelua ja toimintaa. Olen kokenut Mikon kanssa työskentelyn meille tosi tärkeäksi myyntiajattelun eteenpäin viemisessä”

Environics Oy,
Jouni Salmi, VP Industrial Solutions:

”Toimimme kansainvälisillä markkinoilla joissa kilpailukykymme perustuu asiakastarpeiden syvälliseen ymmärtämiseen, korkealaatuiseen tuotekehitykseen ja globaaliin organisaatioon. Mikko Elomaa on valmentanut yritystämme hyvin tuloksin uuden liiketoiminta-alueen strategian kirkastamisessa ja toiminnan organisoinnissa. Mikon toiminnassa yhdistyvät strateginen ajattelu, kansainvälinen kokemus ja käytännön läheinen ote johtamiseen. Omassa arjessa aika menee helposti pienten asioiden käsittelyssä. Ulkopuolinen sparraaja auttaa näkemään tehdäänkö oikeita asioita kokonaisuuden kannalta. Koen että yhteisten keskustelujen kautta olemme saaneet monta asiaa konkreettisesti eteenpäin”